Polityka zwrotów i wysyłka zamówień

Dostawa

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej na terenie Polski. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 8:00 – 17:00

Koszt przesyłki uzależniony jest od rodzaju zamówionego towaru (ilość, rozmiar, waga) oraz formy, wysyłki zgodnie z kosztami określonymi w cenniku transportu. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.

Przesyłki wysyłane firmą kurierską, dostarczane są zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu. Przesyłki wysyłane Pocztą Polską dostarczane są zazwyczaj w terminie do 2 dni roboczych po dokonaniu wysyłki z magazynu.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy MDS Jakub Musiałowski. Po skompletowaniu zamówienia, przesyłamy informację o gotowości zamówienia do odbioru.

Dostępne formy dostawy.

1. Odbiór osobisty

Bezpłatny odbiór zamówienia w siedzibie firmy

2. Przesyłka Poczta Polską

Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej paczek o wadze do 30kg.

Koszt przesyłki: 12zł

3. Przesyłka kurierska

Koszt przesyłek zależny od wagi:

 • Waga 0-10kg - 15zł
 • Waga 10-30kg - 17zł
 • Waga 30-50kg - 34zł
 • Waga 50-70kg - 52zł
Dla większych przesyłek paletowych oraz wybranych produktów koszt ustalany jest indywidualnie.

Dostępność

Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od nas, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podawana dostępność informuje nas ile maksymalnie dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania i wysłania zamówienia. Do podanego czasu należy doliczyć 1-2 dni robocze czasu samego dostraczenia przesyłki.

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia (np. brak dostępnego produktu u dostawcy) niezwłocznie poinformujemy o tym klienta wskazując możliwy późniejszy termin realizacji lub, jeżeli to możliwe, alternatywny produkt o takich samych parametrach.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
 • o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres naszej firmy:

MDS Jakub Musiałowski

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 5a

63-900 Rawicz

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.